Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Vedení školy informuje
Verze pro tisk Poslat někomu tento článek

Vyjádření ředitelky ZŠ Trmice k úvodníku Trmických novin
1079 Čtenářů

Zcela mimořádně a pouze proto, že mi nedala dána příležitost vyjádřit se na stránkách říjnového čísla Trmických novin, využívám prostoru webových stránek školy k vyjádření se k tématu pořízení šatních skříní pro žáky školy...

 

Nejprve pár slov úvodem

Jako člence redakční rady Trmických novin mi až dosud bylo zasíláno každé číslo tohoto městského periodika před jeho vytištěním k posouzení a k vyjádření, zda souhlasím s jeho obsahem. Teprve po souhlasném vyjádření všech členů redakční rady byly noviny odeslány do tisku. V případě posledního čísla Trmických novin z října tohoto roku tak učiněno nebylo a při jeho přípravě byla obejita redakční rada – alespoň v případě mé osoby. Nemohla jsem si nepoložit otázku proč. Odpověď na ni jsem našla hned na úvodní straně Trmických novin, kde se paní starostka Jana Oubrechtová vyjadřuje k pořízení šatních skříní pro ZŠ Trmice. Protože mi bylo tímto způsobem zabráněno ve vyjádření se k tomuto tématu na stránkách Trmických novin, činím tak alespoň touto cestou.

 

Jak to skutečně bylo s výběrovým řízením týkajícím se šatních skříní

Paní starostka v úvodu svého příspěvku píše o tom, že ji velice mrzí zpráva šířící se Trmicemi a činící radu města zodpovědnou za to, že škola zatím nemá šatní skříně. Vůči této zprávě typu „pouliční tlampač“ (kde je třeba počítat s informační nepřesností až dezinformací), se paní starostka vymezuje.

Mě mrzí mnohonásobně víc, že ve snaze očistit radu města od těchto obvinění se paní starostka dopustila minimálně jednoho nepravdivého a několika dalších matoucích tvrzení. A vůči tomu se musím vymezit já, o to naléhavěji, že se nejedná o „pouliční šuškandu“, ale o výrok čelního představitele našeho města. Dovoluji si tedy opravit nepravdivé tvrzení paní starostky a doplnit pár podstatných věcí.

  1. Na úvod bych chtěla zdůraznit, že jsem se nikdy a nikde oficiálně nevyjadřovala k tématu pořízení šatních skříní. S výjimkou jednání rady města, kdy jsme společně probírali průběh výběrového řízení.

  2. Při jednáních mezi vybranou firmou a základní školou došlo k prodlevě nikoli proto, že v zadávacích podmínkách vedení školy nespecifikovalo konkrétní barvy šatních skříněk, ale proto, že vítězná firma téměř tři týdny po jejím vybrání radou města základní školu nekontaktovala, jak k tomu byla MěÚ Trmice vyzvána, a to ani po četných telefonických urgencích ze strany školy. Výběr barev nehrál v procesu plnění zakázky žádnou roli.

  3. O posunutí termínu dodání šatních skříní požádala vítězná firma nikoli po upřesnění barev, ale poté, co jednatel firmy teprve při jednání s vedením školy zjistil, že v zadávací dokumentaci (která je všem osloveným firmám zaslána před jejich přihlášením do výběrového řízení) je uveden termín dodání šatních skříní a že jej nemůže splnit.

  4. V závěru sloupku pojednávajícího o šatních skříních si paní starostka povzdechla nad tím, že škola neřešila výběrové řízení s časovým předstihem – v jarních měsících. K tomu uvádím, že škola ve spolupráci s panem tajemníkem a s projektovým manažerem MěÚ Trmice připravovala a řešila výběrové řízení od dubna 2017. A při tomto nepřímém obvinění školy z prodlení si naopak já nemohu odpustit otázku, proč řešení výběrového řízení rada města opakovaně (i přes naléhavou žádost školy) odmítla zařadit na program několika svých mimořádných jednání (v červnu a zejména pak v červenci a srpnu t. r.)? Mám oprávněný důvod domnívat se, že pokud by tak rada města učinila, šatní skříňky už mohla škola mít.

 

Na závěr děkuji všem rodičům, žákyním i žákům a všem svým kolegům pedagogům i správním zaměstnancům za trpělivost a za to, že díky jejich vstřícnosti se nám ve škole daří celkem bez větších problémů zvládat šatní provizorium. Věřím, že i přes veškeré výše zmíněné komplikace bude naše škola už brzy nové šatní skříňky mít a že z nich všichni budeme mít radost.

Mgr. Marie Gottfriedová
ředitelka Základní školy Trmice

 

 A koho zajímají fakta, může si přečíst harmonogram kroků ohledně přípravy a průběhu výběrového řízení zde.
Vyjádření ředitelky ZŠ Trmice k úvodníku Trmických novin | Přihlásit se / Vytvořit účet | 0 Komentáře
Komentáře jsou dílem odesílatele. Nemůžeme ručit za jejich obsah.


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke