Úvodní strana Témata článků Ke stažení Odkazy Registrace
Hlavní nabídka

Služby webu

Pro registrované

Trochu jinak
Verze pro tisk Poslat někomu tento článek

Trochu jinak
2570 Čtenářů

O inovované podobě našeho rozšířeného hodnocení...

Vážení rodiče!

V závěru loňského školního roku jste měli možnost anonymně se vyjádřit prostřednictvím dotazníku k projektu „Nové hodnocení“.

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 61 dotazovaných rodičů, z toho:

·         91% souhlasí s projektem bez výhrad;

·         6% souhlasí s výhradami;

·         3% nesouhlasí.

Podobný dotazník vyplňovalo i 81 žáků 4. – 9. tříd naší školy a výsledky jsou následující:

·         58% žáků souhlasilo s pokračováním projektu bez výhrad;

·         26% by pokračovalo, ale s výhradami;

·         16% dotazovaných žáků s projektem nesouhlasí.

Na základě této zpětné vazby a na základě vlastních pozitivních zkušeností s tímto projektem (zlepšení chování našich žáků, jejich motivace pro práci na sobě samých) jsme se rozhodli také v tomto školním roce v projektu pokračovat.

Pokud děti či rodiče uvedli nějaké připomínky či postřehy, snažili jsme se je do pokračování tohoto projektu zapracovat. Výsledkem je následující:

  • projekt od školního roku 2014/2015 neponese název „Nové hodnocení“, ale bude přejmenován na „Trochu jinak“;
  • děti nebudou známkovány, ale bodovány – čím více bodů dosáhnou, tím více budou mít výhod;
  • děti budou hodnoceny ve 3 kategoriích – školní práci, chování a docházce (nebudou jim strhávány body za nemoc, ale za neodůvodněnou absenci a záškoláctví);
  • ty děti, které budou ve skupině s nejnižším počtem bodů, budou mít standardní režim, který je ve škole běžný – nebudou jim tedy nijak krácena jejich práva; děti s vyšším počtem bodů (držitelé náramků) budou využívat jistých benefitů;
  • hodnocení bude přístupné vždy pouze žákům dané třídy;
  • pakliže se některý z žáků nechce projektu zúčastnit, rodiče jej mohou z projektu odhlásit (prosíme, aby tak učinili písemně, prostřednictvím třídního učitele);
  • dojde k propojení tohoto projektu se soutěží „Nepromarni ani den“, kterou jsme v loňském školním roce zavedli na podporu docházky u žáků.

Vážení rodiče, chceme vám poděkovat za to, že se zajímáte o vzdělání svých dětí a věříme, že výše uvedené změny projektu „Trochu jinak“ uvítáte a hlavně, že pro vaše děti budou motivací k docházce do školy, vlastnímu vzdělávání a že jim pomohou rozvinout kompetence, které české školství zatím hodnotit neumí.

V případě jakýchkoliv dotazů, nápadů a námětů nás neváhejte kontaktovat.

Pedagogové ZŠ Trmice

 
Trochu jinak | Přihlásit se / Vytvořit účet | 0 Komentáře
Komentáře jsou dílem odesílatele. Nemůžeme ručit za jejich obsah.


© Základní škola Trmice, Tyršova 482 --- webmaster (zavinac) zstrmice (tecka) cz

Založeno na: Postnuke