Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy

Vloženo: 23.7.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 53791x |

Jsme základní škola, tedy instituce poskytující základní vzdělání. Jsme spádovou školou pro Trmice a okolní obce. Jsme školou pro každého, kdo k nám má i chce přijít.

 

Jsme otevření tomu, aby naši školu navštěvoval jakýkoli žák, s jakýmikoli vzdělávacími potřebami. Naším cílem je nacházet osobní  a individuální cestu ke každému žáku a pomoci mu, aby objevil a rozvíjel své silné stránky, talenty a nadání, jako i posiloval své stránky slabší. 

 

Usilujeme o to, aby každý žák mohl zakusit úspěch. Proto usilujeme jednak o to, aby žáci měli realistické cíle, jednak využíváme mnoha různých forem a metod práce i hodnocení a nabízíme velké množství zájmových útvarů. Pevnou součástí vzdělávání jsou různé dlouhodobější projekty, projektové dny, sportovní kurzy či školní pobyty v přírodě.

 

Naši pedagogové se proto také průběžně a intenzivně vzdělávají, tak aby byli připraveni každému žáku poskytnout přiměřenou podporu. Je ale dobré si při tom uvědomit, že s každým novým žákem jsme často znovu u bodu nula a učíme se nacházet ty správné prostředky a cesty.

 

Zároveň je třeba také připomenout, že za výsledky své práce jsou zodpovědní žáci. Učitelé připravují cesty, postupy, nástroje a mohou na cestách žáka doprovázet. Škola pak žákům a učitelům připravuje prostředí a vytváří podmínky.

 

Výuku cizích jazyků začínáme od 1. ročníku angličtinou, od 7. ročníku přibírají žáci němčinu.

Ve škole máme posílenou výuku informatiky, která probíhá od 3. třídy v každém ročníku.

 

Specialitou naší školy je Odpolední hudební škola, kde mají žáci možnost naučit se hře na různé hudební nástroje.

 

Nakonec se naše škola ještě může chlubit školním orchestrem Trmi@kousek, divadelním souborem Balanc a tanečním uskupením DanceTr.

 

Za tento přístup k dětem a ke společnému vzdělávání jsme byli také v minulosti oceněni. Jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, referenční školou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v roce 2015 jsme obdrželi cenu Roma Spirit. V témže roce byla Velvyslanectvím USA udělena ředitelce školy, paní Marii Gottfriedové, cena Alice Garrigue Masarykové. Školu v posledních letech rovněž navšívilo několik ministrů českých vlád či velvyslanci USA, Velké Británie či Norska. V roce 2021 zvítězila Marie Gottfriedová v anketě Ředitelka roku.

 

Spolupracujeme s mnoha vzdělávacími institucemi i neziskovými organizacemi a své zkušenosti, nápady a náměty se snažíme v nejrůznějších podobách a kanálech předávat dál.