Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace pro rodiče žáků budoucí 1.B
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 611.76 kB).

Informace pro rodiče žáků budoucí 1.A
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 769.96 kB).

Mapa webu
A
A
A

Desatero o škole

Vloženo: 23.8.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 32202x |

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE – NAŠE DESATERO

 

1. Jsme školou rodinného typu a této skutečnosti se snažíme využívat při výuce i mimoškolních aktivitách.

 

2. V naší škole klademe důraz na kvalitní mezilidské vztahy a snažíme se, aby u nás vládla příjemná rodinná atmosféra a každý se tu cítil dobře.

 

3. Náš školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola pro každého“ má žákům poskytovat kvalitní základní vzdělání; jeho specifikem je podpora rozvoje rozličných dovedností a talentů žáků a podpora rozvoje elementárních dovedností v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií (navýšená časová dotace pro informatiku).

 

4. Výuku v naší škole doplňujeme a oživujeme zábavnými projektovými činnostmi, při kterých žáci netradičními formami práce rozvíjejí své schopnosti a dovednosti a učí se vzájemně spolupracovat.

 

5. Pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, zdravotně postižení žáci).

 

6. Pravidelně pro naše žáky pořádáme výjezdní pobyty – školu v přírodě, sportovní kurzy, zahraniční jazykové kurzy a další.

 

7. Našim žákům nabízíme řadu zajímavých zájmových činností, kterými mohou kvalitně vyplnit svůj volný čas.

 

8. Usilujeme o aktivní začlenění školy do života města a regionu (veřejná vystoupení žáků a učitelů školy, spolupráce s institucemi a dalšími subjekty v Trmicích a okolí).

 

9. Rozvíjíme u žáků vztah k životnímu prostředí a vedeme je k pochopení základních principů trvale udržitelného rozvoje (třídění odpadu, projektová činnost zaměřená na ochranu přírody, začleňování prvků environmentální výchovy do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů).

 

10. Usilujeme o to, aby absolventi trmické základní školy byli po stránce vědomostí i po stránce lidské dobře připraveni na další život a stali se z nich dobří a vzdělaní lidé.