Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Omlouvání žáků

Vloženo: 23.8.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 34389x |
Informace, jak omlouvat absenci žáka...

Rodiče žáků jsou povinni neprodleně (nejpozději do tří dnů) oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka. 


Po nástupu žáka do školy je třeba předložit třídnímu učiteli písemnou omluvenku potvrzenou podpisem zákonného zástupce.

 

Absenci z jiného důvodu než nemoci – rodinné důvody, účast na sportovních akcích, soutěžích atd. – omlouvá třídní učitel, a to v případě, že tato absence nepřesáhne 2 dny.
Na dobu delší než 2 dny uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Tuto žádost podávají rodiče prostřednictvím třídního učitele.
 
 

UVOLNĚNÍ ŽÁKA V PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ

 

Žáci 1. stupně:     

Žáci 1. stupně, kteří opouštějí budovu školy v průběhu vyučování, budou s vědomím třídního učitele předáni předem dohodnuté dospělé osobě.

 

 

Žáci 2. stupně:     

Žáci 2. stupně budou v průběhu vyučování uvolněni pouze na základě písemné žádosti rodičů, která bude obsahovat přesný čas odchodu žáka a podpis rodičů.       

 
 
Z důvodu bezpečnosti nebudou žáci uvolněni v průběhu vyučování pouze na základě telefonického hovoru!