Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Zahradní slavnost 2022
8.6.2022

Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 44602x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Motto pro tento školní rok:

 

Sebepoznání je počátkem veškeré moudrosti

 

(Autorem výroku je Aristoteles, řecký badatel, myslitel a učitel. Společně se Sokratem a Platonem patří mezi trojici filosofů klasické řecké filosofie. Stal se nejvýznamnějším Platonovým žákem a vychovatelem Alexandra Makedonského.

Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Aristoteles se narodil roku 384 př. n. l. ve Stageiře, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě. )

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasazovat (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • podpořit efektivitu výuky tandemovým vyučováním
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • nabízet širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posilovat práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • dokončit realizaci projektu Šablony II a začít s novými Šablonami III
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • široké nasazení tandemové výuky
 • efektivní spolupráce učitelů a asistentů pedagoga i tandemových učitelů
 • využívání formativního hodnocení
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

Prázdniny

podzimní: 27.10.2021 (středa) a 29.10.2021 (pátek)

vánoční: 23.12.2021 (čtvrtek) - 2.1.2022 (neděle)

pololetní: 4.2.2022 (pátek)

jarní: 21.2.2022-27.2.2022

velikonoční: 14.4.2022 (čtvrtek)

hlavní: 1.7.2021-31.8.2022 (školní rok 2022/2023 začne 1.9.2022)

 

 

Ředitelské volno

22.9.2021 (středa)

27.9.2021 (pondělí před státním svátkem)

20.-22.12.2021 (pondělí až středa před vánočními prázdninami)

 

 

Pedagogické rady

2.9.2021

12.1.2022

8.6.2022

 

Zachováme pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně a asistentů pedagoga dle rozpisu

 

Třídní schůzky

8.9.2021: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2021/2022)

6.-30.9.2021: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

1.-30.11.2021: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

12.1.2022: Společná informační třídní schůzka (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí)

14.3.-22.4.2022: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

9.6.2022: Společná informační třídní schůzka (informace o prospěchu a chování za 2. pololetí)

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

Zápis do 1. ročníku

Bude upřesněno s dostatečným předstihem

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků příprvné třídy je předběžně plánována na 16.6.2022 (termín bude potvrzen).

 

Třídnické dny

26.10.2021

14.1.2022

17.3.2022

11.5.2022

 

Hlavní akce školního roku 2020/2021

Akce

Termín

Příprava

Pouštění draků a táborák 

26. 10. 2021

J. Macháčková, Ž. Smejkalová

Den otevřených dveří 4. 12. 2021

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

Mikulášská nadílka

6. 12. 2021

Svatý Mikuláš s anděly

Vánoční koncert

14. 12. 2021

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Vánoční besídka

17. 12. 2021

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Třídní koncerty žáků OHŠ

Leden/únor 2022

D. Straněk + učitelé OHŠ

Lyžařský výcvik (žáci 1. a 2. st.)

Leden/únor 2022

V. Adámková, J. Kotek,

M. Kuneš

Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy)

25. 3. 2022

M. Gottfriedová, D. Straněk & spol.

Pálení čarodějnic pro 1. stupeň

29. 4. 2022

D. Vomáčková & comp.

Boříme hranice

Duben/květen 2022

M. Gottfriedová & comp.

Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd)

Květen 2022

J. Hlaváčková & comp.

Den dětí

1. 6. 2022

Žáci 9. tříd

Školní akademie

29. 6. 2022

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.