Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
1.4.2024

Zveme k zápisu dětí do 1. tříd a přípravného ročníku.

 

Ve čtvrtek 11. dubna a v pátek 12. dubna vždy mezi 13.30 a 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
20.2.2024

Zápis dětí do prvních tříd a přípravné třídy proběhne 11. a 12. 4. 2024 - od 13.30 do 17 hodin

Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 68840x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

Motto pro tento školní rok:

 

Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru,
nepochopíte vůbec nic.
Jestliže se pokusíte porozumět sobě,

pochopíte celý vesmír.

                                                                                         Buddha

 

Buddhovo rodné jméno je Siddhártha Gautama. Narodil se před více než 2 500 lety v Lumbiní na území dnešního Nepálu do královské rodiny. Vzdal se však života v bohatství a luxusu, aby našel cestu bez utrpení a pomíjivosti. Založil řád mnichů a sester s názvem Sangha, který od svého počátku až do dnešního dne uchovává Buddhovo učení a předává jej dál. Pro buddhisty není Buddha bohem a buddhismus náboženstvím. Jedná se o filozofii a způsob života.

 

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasazovat (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • podpořit efektivitu výuky tandemovým vyučováním
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • nabízet širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posilovat práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • začít realizaci projektu Šablony OP JAK
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • široké nasazení tandemové výuky
 • efektivní spolupráce učitelů a asistentů pedagoga i tandemových učitelů
 • využívání formativního hodnocení a sebehodnocení žáků
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

 

Prázdniny

podzimní: 26. 10. (čtvrtek) a 27. 10. 2023 (pátek)

vánoční: 23. 12. 2023 (sobota) – 2. 1. 2024 (úterý). Vyučování bude zahájeno ve středu 3. 1. 2024.

pololetní: 3. 2. 2024 (pátek)

jarní: 4. 3. - 10. 3. 2024

velikonoční: 28. 3. 2024 (čtvrtek). 7. 4. 2023 (pátek) svátkem dle zákona č. 245/2000 Sb. 

hlavní: 29. 6. – 1. 9. 2024

 

Ředitelské volno

29. 9. 2023 (pátek po státním svátku)

20. – 22. 12. 2023 (středa až pátek před vánočními prázdninami)

27. 3. 2024 (středa před velikonočními prázdninami)

 

 

Pedagogické rady

6. 9. 2023

11. 1. 2024

5. 6. 2024

 

V průběhu školního roku se budou rovněž konat další pedagogické porady či setkání s různým obsahem a zaměřením.

 

 

Třídní schůzky

5. - 7. 9. 2023: Společné informační třídní schůzky (zahajovací informace pro školní rok 2023/2024)

11. 9. – 6. 10. 2023: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

1. – 30. 11. 2023: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

10. 1. 2024: Konzultační schůzky pro rodiče (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí a další)

11. 3. – 12. 4. 2024: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

22. 5 . 2024: Konzultační schůzky pro rodiče (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí a další

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy.

 

 

Zápis do 1. ročníku

Zápis proběhne 11. (čtvrtek) a 12. (pátek) dubna 2024 v době od 13.30. do 17.00 hodin.

K zápisu se budeme přihlašovat pomocí rezervačního systému, který umožní se "objednat" na konkrétní čas. Rezervační systém bude otevřen v polovině března, v týdnu po jarních prázdninách.

 

Třídnické dny

27. 9. 2023 (středa)

16. 11. 2023 (čtvrtek)

23. 2. 2024 (pátek)

16. 4. 2024 (úterý)

 

 

 

Hlavní akce školního roku 2023/2024

 

Akce

Termín

Příprava

Školní výlet

21. 10. 2023

K. Nepraš

Pouštění draků a táborák 

25. 10. 2023

J. Macháčková, Ž. Smejkalová,
M. Košlerová

Vánoční Drážďany

Prosinec 2023

J. Löblová

Adventní zastavení

2. 12. 2023

M. Gottfriedová, D. Straněk, J. Pobuda

Mikulášská nadílka

6. 12. 2023

Svatý Mikuláš s anděly

Vánoční koncert

12. 12. 2023

D. Straněk, M. Gottfriedová, J. Pobuda

Vánoční besídka

19. 12. 2023

D. Straněk, M. Gottfriedová, J. Pobuda

Třídní koncerty žáků OHŠ

Leden/únor 2024

D. Straněk + učitelé OHŠ

Lyžařský výcvik (žáci 1. a 2. st.)

Leden/únor 2024

V. Adámková, J. Kotek, M. Kuneš

Školní výlet

10. 2. 2024

K. Nepraš

Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy)

22. 3. 2024

M. Gottfriedová, D. Straněk & spol.

Návštěva Německa

Březen/duben 2024

J. Löblová

Školní výlet

13. 4. 2024

K. Nepraš

Pálení čarodějnic pro 1. stupeň

30. 4. 2024

D. Vomáčková & comp.

Anglie (výjezd žáků)

Duben/květen 2024

L. Nečasová, M. Klener

Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd)

Květen 2024

J. Hlaváčková & comp.

Den dětí

31. 5. 2024

Žáci 9. tříd

Boříme hranice

10. – 14. 6. 2024

M. Gottfriedová & comp.

Slavnostní ukončení školního roku a průvod Trmicemi

27. 6. 2024

M. Gottfriedová, D. Straněk, J. Pobuda

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.