Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 36481x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Motto pro tento školní rok:

 

Sebepoznání je počátkem veškeré moudrosti

 

(Autorem výroku je Aristoteles, řecký badatel, myslitel a učitel. Společně se Sokratem a Platonem patří mezi trojici filosofů klasické řecké filosofie. Stal se nejvýznamnějším Platonovým žákem a vychovatelem Alexandra Makedonského.

Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Aristoteles se narodil roku 384 př. n. l. ve Stageiře, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě. )

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasazovat (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • podpořit efektivitu výuky tandemovým vyučováním
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • nabízet širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posilovat práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • dokončit realizaci projektu Šablony II a začít s novými Šablonami III
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • široké nasazení tandemové výuky
 • efektivní spolupráce učitelů a asistentů pedagoga i tandemových učitelů
 • využívání formativního hodnocení
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

Prázdniny

podzimní: 27.10.2021 (středa) a 29.10.2021 (pátek)

vánoční: 23.12.2021 (čtvrtek) - 2.1.2022 (neděle)

pololetní: 4.2.2022 (pátek)

jarní: 21.2.2022-27.2.2022

velikonoční: 14.4.2022 (čtvrtek)

hlavní: 1.7.2021-31.8.2022 (školní rok 2022/2023 začne 1.9.2022)

 

 

Ředitelské volno

22.9.2021 (středa)

27.9.2021 (pondělí před státním svátkem)

20.-22.12.2021 (pondělí až středa před vánočními prázdninami)

 

 

Pedagogické rady

2.9.2021

12.1.2022

8.6.2022

 

Zachováme pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně a asistentů pedagoga dle rozpisu

 

Třídní schůzky

8.9.2021: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2021/2022)

6.-30.9.2021: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

1.-30.11.2021: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

12.1.2022: Společná informační třídní schůzka (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí)

14.3.-22.4.2022: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

9.6.2022: Společná informační třídní schůzka (informace o prospěchu a chování za 2. pololetí)

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

Zápis do 1. ročníku

Bude upřesněno s dostatečným předstihem

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků příprvné třídy je předběžně plánována na 16.6.2022 (termín bude potvrzen).

 

Třídnické dny

26.10.2021

14.1.2022

17.3.2022

11.5.2022

 

Hlavní akce školního roku 2020/2021

Akce

Termín

Příprava

Pouštění draků a táborák 

26. 10. 2021

J. Macháčková, Ž. Smejkalová

Den otevřených dveří 4. 12. 2021

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

Mikulášská nadílka

6. 12. 2021

Svatý Mikuláš s anděly

Vánoční koncert

14. 12. 2021

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Vánoční besídka

17. 12. 2021

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Třídní koncerty žáků OHŠ

Leden/únor 2022

D. Straněk + učitelé OHŠ

Lyžařský výcvik (žáci 1. a 2. st.)

Leden/únor 2022

V. Adámková, J. Kotek,

M. Kuneš

Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy)

25. 3. 2022

M. Gottfriedová, D. Straněk & spol.

Pálení čarodějnic pro 1. stupeň

29. 4. 2022

D. Vomáčková & comp.

Boříme hranice

Duben/květen 2022

M. Gottfriedová & comp.

Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd)

Květen 2022

J. Hlaváčková & comp.

Den dětí

1. 6. 2022

Žáci 9. tříd

Školní akademie

29. 6. 2022

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda