Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace pro rodiče žáků budoucí 1.B
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 611.76 kB).

Informace pro rodiče žáků budoucí 1.A
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 769.96 kB).

Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 32893x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Motto pro tento školní rok:

 

Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.

 

(Autorem výroku je Francois de La Rochefoucauld, francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze, který žil v letech 1613 až 1680.)

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasazovat (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • podpořit efektivitu výuky tandemovým vyučováním
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • nabízet širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posilovat práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • dokončit realizaci projektu Šablony II
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • efektivní spolupráce učitelů a asistentů pedagoga
 • využívání formativního hodnocení
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

Prázdniny

podzimní: 29.10.2020-31.10.2020

vánoční: 23.12.2020-3.1.2021

jarní: 8.2.2021-14.2.2021

velikonoční: 1.4.2021

hlavní: 1.7.2021-31.8.2021

 

Ředitelské volno

16.11.2020 (pondělí před státním svátkem)

21.-22.12.2020 (pondělí a úterý před vánočními prázdninami)

31.3.2021 (středa před velikonočními prázdninami)

 

Pedagogické rady

2.9.2020

13.1.2021

9.6.2021

 

Pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně a asistentů pedagoga dle rozpisu

 

Třídní schůzky

3.9.2020: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2020/2021)

7.-30.9.2020: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

2.-30.11.2020: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

13.1.2021: Společná informační třídní schůzka (informace o prospěchu a chování za 1. pololetí)

19.3.-20.4.2021: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

9.6.2021: Společná informační třídní schůzka (informace o prospěchu a chování za 2. pololetí)

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

Zápis do 1. ročníku

8.-9.4.2021

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků příprvné třídy je předběžně plánování na 17.6.2021 (termín bude potvrzen).

 

Třídnické dny

27.10.2020

15.1.2021

11.3.2021

12.5.2021

 

Hlavní akce školního roku 2020/2021

Akce

Termín

Příprava

Pouštění draků a táborák 

27. 10. 2020

J. Macháčková, Ž. Smejkalová

Mikulášská nadílka

4. 12. 2020

Svatý Mikuláš s anděly

Den otevřených dveří

5. 12. 2020

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

Vánoční koncert

15. 12. 2020

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Vánoční besídka

18. 12. 2020

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Třídní koncerty žáků OHŠ

Leden/únor 2021

D. Straněk + učitelé OHŠ

Lyžařský výcvik (žáci 1. a 2. st.)

Leden/únor 2021

V. Adámková, J. Kotek,

M. Kuneš

Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy)

26. 3. 2021

M. Gottfriedová, D. Straněk & spol.

Pálení čarodějnic pro 1. stupeň

30. 4. 2021

D. Vomáčková & comp.

Boříme hranice

Duben/květen 2021

M. Gottfriedová & comp.

Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd)

16. – 22. 5. 2021

J. Hlaváčková & comp.

Den dětí

1. 6. 2021

Žáci 9. tříd

Školní akademie

29. 6. 2021

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda