Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
1.4.2024

Zveme k zápisu dětí do 1. tříd a přípravného ročníku.

 

Ve čtvrtek 11. dubna a v pátek 12. dubna vždy mezi 13.30 a 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
20.2.2024

Zápis dětí do prvních tříd a přípravné třídy proběhne 11. a 12. 4. 2024 - od 13.30 do 17 hodin

Mapa webu
A
A
A

Desatero o škole

Vloženo: 7.9.2021 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 69284x |

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE – NAŠE DESATERO

 

1. Jsme školou rodinného typu a této skutečnosti se snažíme využívat při výuce i mimoškolních aktivitách. Ve školní komunitě budujeme vědomí, že každý z nás je důležitý a na každém z nás záleží.

 

2. V naší škole klademe důraz na kvalitní mezilidské vztahy a snažíme se, aby u nás vládla příjemná rodinná atmosféra a každý se tu cítil dobře. Základním pilířem našich vzájemných vztahů je partnerství.

 

3. Náš školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola pro každého“ má žákům poskytovat kvalitní základní vzdělání; usilujeme o to, aby byl absolvent naší školy do dalšího života vybaven důležitými životními kompetencemi, jakými jsou například komunikace, samostatné přemýšlení, spolupráce, zodpovědnost atd.

 

4. Výuku v naší škole doplňujeme a oživujeme zábavnými projektovými činnostmi, při kterých žáci netradičními formami práce rozvíjejí své schopnosti a dovednosti a učí se vzájemně spolupracovat.

 

5. Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení, zdravotně postižení žáci) i žáky mimořádně nadané. Naším cílem je dovést každého žáka k jeho vzdělávacímu maximu a naplnění jeho potenciálu.

 

6. Pravidelně pro naše žáky pořádáme výjezdní pobyty – školu v přírodě, sportovní kurzy, zahraniční jazykové kurzy a další.

 

7. Našim žákům nabízíme řadu zajímavých zájmových činností, jejichž prostřednictvím mohou rozvíjet své talenty a dary a smysluplně trávit svůj volný čas.

 

8. Usilujeme o aktivní začlenění školy do života města a regionu (veřejná vystoupení žáků a učitelů školy, spolupráce s institucemi a dalšími subjekty v Trmicích a okolí).

 

9. Rozvíjíme u žáků vztah k životnímu prostředí a vedeme je k pochopení základních principů trvale udržitelného rozvoje (třídění odpadu, projektová činnost zaměřená na ochranu přírody, začleňování prvků environmentální výchovy do vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů).

 

10. Usilujeme o to, aby škola svým žákům i pedagogům dávala smysl. Byla otevřena novým vzdělávacím výzvám a impulsům a dokázala ve své činnosti reagovat na rychle se měnící svět a lidskou společnost v něm.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.