Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 54316x |

Prázdniny

podzimní: 26. 10. (středa) a 27. 10. 2021 (čtvrtek)

vánoční: 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí). Vyučování bude zahájeno ve středu 4. 1. 2023.

pololetní: 3. 2. 2022 (pátek)

jarní: 27. 2. – 5. 3. 2023

velikonoční: 6. 4. 2023 (čtvrtek). 7. 4. 2023 (pátek) svátkem dle zákona č. 245/2000 Sb. 

hlavní: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022 

 

 

Ředitelské volno

18. 11. 2022 (pátek po státním svátku)

20. – 22. 12. 2022 (úterý až čtvrtek před vánočními prázdninami)

3. 1. 2023 (úterý po vánočních prázdninách)

 

 

Pedagogické rady

5. 9. 2022

11. 1. 2023

7. 6. 2023

Zachováme pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně a asistentů pedagoga dle rozpisu

 

 

Třídní schůzky

7. 9. 2022: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2021/2022)

6. – 30. 9. 2022: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

1. – 30. 11. 2022: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

11. 1. 2023: Společná informační třídní schůzka (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí)

13. 3. – 14. 4. 2023: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

17. 5. 2023: Společná informační třídní schůzka (informace o prospěchu a chování za 2. pololetí)

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

 

Zápis do 1. ročníku

Bude upřesněno s dostatečným předstihem

 

 

Třídnické dny

6. 9. 2022 (úterý)

16. 11. 2022 (středa)

24. 2. 2023 (pátek)

4. 5. 2023 (čtvrtek)

{{{{{

Smyslem třídnických dnů je podpora dobrého třídního klimatu, hezkých vzájemných vztahů mezi spolužáky a v neposlední řadě i posilování pozitivního vztahu mezi žáky a třídním učitelem, případně asistentem pedagoga působícím v dané třídě.

Náplň třídnického dne je plně v kompetenci třídního učitele. Primárně by se mělo jednat o činnost, která bude zážitková, společná a bude zohledňovat zájmy, potřeby a další specifické charakteristiky konkrétní třídy.

Na náplni a realizaci třídnického dne by se měli aktivně podílet žáci třídy, každý třídnický den by měl sledovat určitý cíl a ideálně směřovat ke konkrétním výstupům. Třídnické dny by měly rozvíjet kompetence žáků – samostatné přemýšlení, komunikaci, spolupráci a další.

 

Náměty pro třídnické dny:

  • Výlet/exkurze s určitým obsahem a cílem
  • Charitativní činnost – děláme/vytváříme něco pro radost druhých lidí
  • Společná (třeba i manuální) práce na nějakém projektu
  • Setkání se zajímavou osobností (přednáška, beseda atd.)
  • Sportovní, kulturní či jiná společenská aktivita

 

Při přípravě a realizaci třídnických dnů může třídní učitel spolupracovat také s rodiči žáků či dalšími osobami, které mohou být pro náplň třídnického dne přínosem.

}}}}}

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.