Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Organizace přípravy žáků 9. třídy na přijímací zkoušky

Vloženo: 6.5.2020 | Zobrazeno: 681x
Informace k docházce žáků deváté třídy do školy (platnost od 11. 5. 2020)...

 

Tyto informace se týkají těch žáků 9. třídy, kteří byli svými rodiči k výuce přihlášeni, nebo tak do 11. 5. učiní.

 

 

ORGANIZACE VÝUKY:

 • Den: úterý a pátek
 • Čas: 8.30 – 11.50 (2 devadesátiminutové výukové bloky, 10.00 – 10.20 přestávka)
 • Místo: prostory třídy 7. B (přízemí pavilonu B)
 • Vyučující: Mgr. Tereza Kailová (český jazyk), Bc. Miroslav Löbel (matematika)

 

PROVOZNÍ INFORMACE:

 • Škola bude žákům 9. třídy otevřena ve výukových dnech vždy od 7.30, před zahájením výuky se budou žáci shromažďovat ve vestibulu pavilonu B, se zachováním bezpečných rozestupů.
 • Žáci se ve vestibulu pavilonu B přezují, venkovní obuv si budou odkládat na chodbě před třídou. Nebudou využívány šatny v suterénu školy.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. Absenci omlouvá zákonný zástupce žáka prostřednictvím školního informačního systému Edookit, e-mailem nebo telefonicky.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Výuka žáků bude probíhat se zachováním bezpečného rozestupu (nejméně 1,5 metru), ten bude zajištěn odpovídajícím rozmístěním lavic.
 • Ve třídě bude zajištěno časté větrání.
 • Po příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.

 

DALŠÍ INFORMACE:

 • Před nástupem žáků do školy je třeba odevzdat ve škole zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Bez odevzdání tohoto dokumentu nemůže být žák vpuštěn do školy.
 • Organizace výuky orientované na přípravu žáků k přijímacím zkouškám se může na základě potřeb a zkušeností měnit. O případných změnách budou rodiče žáků a i žáci včas informováni.

 

Mgr. Marie Gottfriedová

ředitelka Základní školy Trmice