Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Informace k závěru školního roku

Vloženo: 3.6.2020 | Zobrazeno: 1371x
Informace ředitelky školy pro rodiče...

Vážení a milí rodiče žáků trmické základní školy,

 

zdravím Vás na prahu měsíce června. Doufám, že jste zdraví, svěží a že se vám dobře daří. Náš život se po mnoha omezeních, která bylo třeba respektovat, pomalu navrací do podoby, na kterou jsme zvyklí a která je nám příjemnější. I přes znovuoživení života v naší společnosti se však školy ke svému obvyklému chodu v tomto školním roce již nenavrátí. V této souvislosti vám přináším několik důležitých organizačních informací, týkajících se ukončení školního roku 2019/2020 v naší škole.

 

1. Od pondělí 8. 6. je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Nejde o výuku, ale zejména o kontakt žáků s učiteli a o vzájemný kontakt žáků mezi sebou. V naší škole nabídneme žákům 2. stupně 2 možnosti tohoto kontaktu:

   a. Výlety nebo jiné socializační aktivity s třídním učitelem (informovat vás o nich bude třídní učitel).

   b. Individuální nebo skupinové konzultace s jednotlivými vyučujícími v předmětech, kde byla realizována distanční výuka (s žádostí o konzultace se žáci mohou obracet přímo na konkrétní vyučující).

 

2. Distanční výuka bude ukončena v pátek 19. 6.

 

3. Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. V tento den bude žákům školy rozdáno vysvědčení. Organizace rozdávání vysvědčení bude upřesněna.

 

4. Učebnice a učební materiály zapůjčené školou budou žákům ponechány přes prázdniny. Vybírání a rozdávání učebnic bude probíhat na začátku nového školního roku. Pokud má vaše dítě ve škole jiné vlastní školní potřeby a pomůcky (např. výtvarné potřeby, cvičební úbor, jiné osobní věci atd.), které si chcete vyzvednout, kontaktujte prosím třídního učitele.

 

5. Vrácení peněz za neodebrané školní obědy: v průběhu června je možné vyzvednout si ve školní jídelně finance za zaplacené, ale nevydané obědy žáků. V této věci se obracejte na vedoucí školní jídelny, Evu Deimlingovou, v pracovních dnech v čase od 6 do 13 hodin.

 

6. V pátek 26. 6. proběhne od 18.00 na školní zahradě rozloučení s našimi letošními absolventy (organizace bude žákům 9. třídy a jejich rodičům upřesněna).

 

 

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k mimořádnému průběhu 2. poloviny tohoto školního roku a v důsledku toho k jiným uplatňovaným formám školní práce budeme žáky naší školy hodnotit slovně, nikoli známkami. Jsme přesvědčeni o tom, že tato forma zpětné vazby bude vzhledem k průběhu vzdělávání v uplynulém období férovější a smysluplnější. Slovní hodnocení budeme formulovat tak, aby žákům i vám rodičům bylo vodítkem a inspirací pro další vzdělávání dětí.

 

 

Vážení a milí rodiče,

 

děkuji za vaši spolupráci a za podporu dětí při jejich vzdělávání, zejména pak ve 2. pololetí 2019/2020. Koronavirové uzavření školy nám ukázalo, jak cenná, potřebná a důležitá je spolupráce pedagogů
a rodičů. Kéž se nám daří tuto spolupráci stále prohlubovat.

Děkuji vám za trpělivost, pochopení a flexibilitu v době distanční výuky žáků. Všichni jsme se učili učit se jinak a občas jsme chybovali, nebo hned nezvolili optimální formu dálkové výuky. Ale to k procesu učení patří a věřím, že nás všechny tento čas posunul dál, že jsme si mnohem víc uvědomili podstatu vzdělávání a jeho důležitost. Kéž je nám toto obohacení inspirací do budoucna!

 

Přeji vám klidné dny, pevné zdraví a radost ze života!

Marie Gottfriedová