Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Informace k hodnocení žáků

Vloženo: 8.6.2020 | Zobrazeno: 1307x
Slovo ředitelky školy k aktuálnímu tématu...

Vážení a milí rodiče,

 

zdravím vás a přináším vám několik důležitých informací k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v naší škole.

 

  1. 1. Hodnotit žáky budeme formou tzv. slovního hodnocení. Vzhledem k mimořádnému průběhu vzdělávání v uplynulých měsících, považujeme tuto formu hodnocení za vhodnější a serióznější, než klasifikaci (známky). Ve slovním hodnocení se budeme zaměřovat na klíčové kompetence žáků optikou toho, co žák umí, co zvládá. To znamená, že toto hodnocení bude pozitivní a motivační.
  2. Pouze v předmětech výchovného zaměření (např. HV, TV, VV, PČ, Etika a volitelné předměty na 2. stupni), v nichž neprobíhala distanční výuka, budou žáci hodnoceni formou klasifikace a to tak, že obdrží stejnou známku jako v 1. pololetí 2019/2020, nebo známku lepší – po zohlednění výsledků práce v období od 1. 2. do 10. 3. 2020.
  1.  
  2. 2. Při hodnocení žáků se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020, vydanou MŠMT za účelem regulace hodnocení žáků v tomto pololetí, s ohledem na jeho mimořádný průběh. V duchu výše uvedené vyhlášky budeme ctít tyto aspekty hodnocení:
  • Žádný žák nebude hodnocen takovým slovním hodnocením, které by v celkovém hodnocení znamenalo, že neprospěl.
  • Žádný žák nebude v žádném předmětu hodnocen takovým slovním hodnocením, které by odpovídalo stupni nedostatečný (nebudou probíhat opravné zkoušky a žádný žák nebude opakovat ročník). Opakování ročníku je možné pouze v případě, kdy o to rodič požádá, nebo kdy se na tom společně ve vzájemné shodě domluví rodič a učitel s ohledem na pozitiva z toho plynoucí pro dítě.
  • Žádný žák nebude nehodnocen (to znamená, že nebude dodatečně přezkušován, nebude probíhat hodnocení v náhradním termínu).
  1.  
  2. 3. Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020 není validní. To znamená, že vzhledem k okolnostem nemá takovou vypovídací hodnotu, jakou má vysvědčení za běžného průběhu vzdělávání. V praxi to znamená, že na toto vysvědčení nebude brán v budoucnu jakýkoli zřetel. Toto vysvědčení nebude rovněž tvořit žádný podklad pro přijímací řízení na střední školy, pro účely přijímacího řízení bude toto vysvědčení zneplatněno. 
  3.  

Nabídka pro rodiče

Protože jste v uplynulých třech měsících podporovali své děti ve vzdělávání (učili se s nimi, pomáhali jim atd.), nabízíme vám možnost napsat „rodičovské hodnocení“ vašich dětí ve vztahu k distanční výuce (jak dítě pracovalo, co se mu dařilo, co se ukázalo jako problém, v čem vás překvapilo atd.). Toto vaše hodnocení rovněž vhodnou formou zakomponujeme do slovního hodnocení žáků.
Chcete-li se do hodnocení svých dětí zapojit (není to povinnost, pouze nabídka), je třeba „rodičovské hodnocení“ napsat a zaslat třídnímu učiteli do 15. 6.

 

Vážení rodiče, hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020 se nikterak neobávejte. Bude koncipováno tak, aby vašim dětem a vám poskytlo cennou zpětnou vazbu týkající se důležitých životních kompetencí žáka (sociálních, komunikačních, k učení atd.) a zároveň přineslo doporučení, jak tyto  kompetence dál efektivně rozvíjet.

 

Přeji vám klidný červnový čas a vše dobré.

Marie Gottfriedová