Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo: 26.8.2020 | Autor: pobudaj | Zobrazeno: 1293x
Informace pro rodiče a zákonné zástupce...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 1.  
 2. Úterý 1.9. 2020 (úterý)

 

Prvňáčkové:

Zahájení školního roku Vítáním prvňáčků na Trmickém zámku

 • 1.B třída (Mgr. Karin Jelenová) od 9.00, sraz před zámkem v 8.30
 • 1.A třída (Mgr. Dagmar Vomáčková) od 10.00, sraz před zámkem v 9.30

 

Z důvodu omezené kapacity Kamenného sálu na trmickém zámku prosíme, aby se Vítání prvňáčků zúčastnili se svými dětmi pouze rodiče, nikoli další rodinní příslušníci.

 

Ostatní třídy (včetně třídy přípravné):

Zahájení školního roku ve škole: od 7.50 do 8.35

 

 

Ukončení školního programu v prvních dnech školního roku:

 

 

Přípravná třída

1. třídy

2. – 5. třída

2. stupeň

1. 9.

8.35

Vítání prvňáčků

8.35

8.35

2. 9.

9.20

9.20

9.20

9.20

3. 9.

10.35

10.35

10.35

10.35

od 4. 9.

Výuka dle rozvrhu hodin, odpolední vyučování bude zahájeno v týdnu od 7. 9.

 

 

 

Další důležité informace

 

Školní družina:

v  provozu od úterý 1. 9. 2020

 

Přijetí dítěte do školní družiny:

 • Školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci 1. stupně (1. – 5. třída). V závislosti na kapacitě školní družiny jsou přednostně do ŠD přijímáni prvňáčkové a děti z nižších tříd 1. stupně. Děti z přípravné třídy budou do školní družiny přijímány pouze mimořádně, v odůvodněných případech, o přijetí dítěte z přípravné třídy do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 

 • Rodiče mohou své dítě přihlásit k docházce do školní družiny ve dnech 26. – 27. 8. v čase od 13.00 do 16.00 přímo ve školní družině (osobní návštěva a vyplnění přihlášky).

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč na 1 pololetí. Poplatek budou vybírat paní vychovatelky ŠD; platbu je třeba uhradit: za 1. pololetí do 11. 9. 2020; za 2. pololetí do 29. 1. 2021.

Budou-li mít někteří rodiče zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo ŠD pravidelně pouze některé dny v týdnu, bude platba za ŠD alikvotně ponížena.

 

 

Školní jídelna: v provozu od pátku 4. 9.; ceny obědů: děti 6-10 let: 21 Kč; děti 11-14 let: 23 Kč; děti 15 a více let: 24 Kč

 

 

Třídní schůzky: 3. 9. od 16.00 (důležité zahajovací informace pro školní rok 2020/2021)

 

 

 

Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a 1. tříd:

 

Doprovázení dětí do školy a odbavování v šatnách

 • Doprovázení dětí do šaten případně až do tříd ráno před zahájením vyučování je povoleno pouze do 4. 9.; v dalších dnech mohou rodiče doprovázet děti pouze ke vchodu do šaten, zde děti převezme pedagogický pracovník, který jim pomůže s odbavením
  (je třeba vést děti od prvních školních dnů k samostatnosti a ke zvládnutí základních sebe obslužných dovedností).

 

Vyzvedávání dětí po skončení vyučování

 • Rodiče žáků přípravné třídy a 1. tříd oznámí třídním učitelkám, kdo bude děti po skončení výuky vyzvedávat ze školy;
  v případě, že touto osobou nebude zákonný zástupce, je třeba písemně oznámit jméno osoby či osob, které rodiče pověří vyzvednutím dítěte ze školy.

 

 • Je třeba, aby rodiče nebo pověřené osoby po skončení výuky včas převzali děti u vchodu do šaten; po skončení výuky nemá škola za děti zodpovědnost (pokud nejsou řádně přihlášeny do školní družiny).