Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Dodatečný zápis
28.4.2022

Dnes od 13:00 proběhne DODATEČNÝ ZÁPIS do prvního ročníku a do přípravné třídy

Zápis dětí do 1. ročníku
17.3.2022

Mapa webu
A
A
A

Informace k distanční výuce a provozu školy od 2. 11.

Vloženo: 1.11.2020 | Zobrazeno: 2861x
Informace k výuce a chodu školy...

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY O ORGANIZACI DISTANČNÍ VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY
OD 2. 11. 2020

 

 

Vážení rodiče,

milé žákyně, milí žáci,

 

zdravím vás na prahu měsíce listopadu a přináším vám důležité informace o tom, jak bude v následujícím období probíhat výuka v naší škole.

 

Jak jistě víte, zatím není po zdravotní stránce situace ve společnosti natolik uspokojivá, aby se mohly školy otevřít žákům. Bude tedy i nadále probíhat distanční výuka a učitelé a žáci budou v kontaktu na dálku.

 

Ačkoli tato situace není jednoduchá, myslím, že se nám všem společnými silami podařilo nastavit funkční model distanční výuky a že výuka na dálku celkem dobře funguje. Důležité je, že jsme ve vzájemném kontaktu, že si i na dálku můžeme pomáhat, podporovat se, učit se a především – že nejsme sami!

 

A tady je souhrn důležitých organizačních a provozních informací pro následující období:

 

PROVOZ ŠKOLY

 

 • Sekretariát školy je otevřen v pracovních dnech v čase od 8.00 do 15.00

 

 • Školní jídelna je v provozu. Žáci 1. stupně a přípravné třídy se stravují v čase od 11.30 do 12.30; žáci 2. stupně se stravují v čase od 12.30 do 13.45. Prosíme rodiče, aby ve školní jídelně podali informaci o tom, zda mají zájem o obědy pro své děti (Eva Deimlingová, telefon: 475 620 421).

 

 • Pomoc a podpora v oblasti technického zabezpečení on-line výuky

Konzultační hodiny pana učitele Martina Kuneše jsou stanoveny takto: úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00. Pan učitel je v této době přítomen ve škole, je možné sjednat si s ním osobní konzultaci, nebo jej kontaktovat telefonicky či e-mailem.

 

 

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

 

 • Přípravná třída: Výuka pokračuje beze změn. 

 

 • Žáci 1. - 4. tříd: Výuka pokračuje beze změn, to znamená, že každý den probíhá výuka českého jazyka a matematiky, jednou týdně výuka anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Žáci jsou včas informováni o konání tzv. Meetů.

 

 • Žáci 5. třídy: Výuka probíhá dle rozvrhu hodin distanční výuky. Učební materiál na příslušný den dostávají žáci do Classroomu vždy do 8.00. Žáci jsou včas informováni o konání tzv. Meetů.

 

 • Žáci 2. stupně: Výuka probíhá dle rozvrhu hodin distanční výuky. Učební materiál na příslušný den dostávají žáci do Classroomu vždy do 8.00. Meety se konají vždy od 8.00, od 10.00, od 12.00; v některých předmětech se konají Meety pravidelně (neoznamují se dopředu), v některých předmětech se konají Meety nepravidelně, jejich konání je oznámeno žákům pracovní den předem do 8.00

 

 

ŽÁCI NEZAPOJENÍ DO ON-LINE VÝUKY 

 

Žáci, kteří se nemohou účastnit distanční on-line výuky mají od 9. 11. povinnost vyzvedávat si učební materiál ve škole. Škola bude informovat rodiče žáků, kterých se tato povinnost týká.

 

Učební materiály budou žákům (případně rodičům žáků) osobně předávat pedagogové, kteří v případě potřeby poskytnou potřebnou konzultaci a vysvětlení a budou si vést evidenci o plnění této povinnosti.

 

Nevyzvedávání učebních materiálů bude považováno za neplnění povinnosti distanční výuky.

 

Organizace vyzvedávání učebních materiálu ve škole:

 

Žáci 1. – 4. tříd

 

 • Minimálně jednou týdně si budou žáci, případně rodiče ve škole vyzvedávat učební materiál. Předávání učebních materiálů ve škole bude probíhat vždy v pondělí v čase od 8.00 do 16.00.

Je v kompetenci třídního učitele na základě zjištění časových možností žáků a rodičů tento časový rámec zúžit (případně sestavit podrobný časový rozpis předávky pro konkrétní žáky a rodiče).

 • Po týdnu budou žáci, případně rodiče (opět v pondělí) vypracované úkoly ve škole odevzdávat. Zároveň obdrží učební materiál pro další týden.
 • Je v kompetenci třídního učitele stanovit častější frekvenci předávání učebních materiálů.

 

Žáci 5. – 9. tříd 

 

 • Jednou týdně si budou žáci ve škole vyzvedávat učební materiál.
 • Předávání úkolů ve škole bude probíhat vždy v úterý v těchto časech:

5. a 6. třída: v 8.00 – 9.30

7. třídy: 9.30 – 11.00

8. a 9. třídy: 11. – 12.00

 • Po týdnu budou žáci (opět v úterý v uvedených časech) vypracované úkoly ve škole odevzdávat. Zároveň obdrží učební materiál pro další týden.

 

 

 

Vážení rodiče,

milé žákyně, milí žáci,

 

děkuji vám všem, kteří i v těchto nelehkých časech usilujete o vzdělávání a   spolupracujete se školou. Více, než kdy dřív, je tato naše spolupráce potřebná a cenná. 

Prosím, mějte na paměti, že škola a učitelé jsou tu pro vás. Nebojte se obrátit se na nás s prosbou o pomoc. Jsme na jedné lodi, potřebujeme se navzájem a hlavně – nejsme na nic sami!

 

Souhrn podstatných informací vám přinášíme rovněž v jednoduché infografice.

 

Přeji nám všem hodně zdraví, svěžího ducha a odvahy stále se učit novým věcem a posouvat se dál. 

 

Hezké a klidné listopadové dny.

 

Vaše Marie Gottfriedová

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.