Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace pro rodiče žáků budoucí 1.B
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 611.76 kB).

Informace pro rodiče žáků budoucí 1.A
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 769.96 kB).

Mapa webu
A
A
A

Organizace výuky a provoz školy od 30.11.2020

Vloženo: 27.11.2020 | Zobrazeno: 3222x
Informace k chodu školy od 30. listopadu...

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

zdravím vás a přináším souhrn informací vztahujících se k organizaci výuky žáků, která bude zahájena od 30. 11. (pondělí).

 

ŽÁCI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A 1. STUPNĚ

Navrací se v plném rozsahu k prezenční výuce ve škole. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin
a dislokace pedagogů platných před uzavřením školy.

Nadále platí, že obsah předmětu hudební výchova a tělesná výchova bude nahrazen jinými vhodnými činnostmi.

 

Drobné změny v rozvrhu hodin:

 • 1. třídy budou každý den končit výuku v 11.20 (bude zrušena 1 hodina TV)
 • 2.– 5. třídy budou končit výuku nejpozději ve 12.25 (budou zrušeny všechny hodiny s ukončením ve 13.10)
 • 3. třídy budou ve čtvrtek končit výuku v 11.20 (bude zrušena 1 hodina TV)
 • 5. třída bude ve středu končit výuku v 11.20 (bude zrušena výuka TV)

 

ŽÁCI 9. TŘÍD

Výuka bude probíhat prezenční formou ve škole v souladu s rozvrhem hodin, s těmito výjimkami:

 • bez odpoledního vyučování
 • bez tělesné výchovy (v pátek ukončení výuky v 11.20)

 

ŽÁCI 6. – 8. TŘÍD

Bude probíhat kombinovaná forma výuky (jeden týden bude probíhat výuka prezenční, druhý týden bude probíhat výuka distanční).

 

PRINCIP STŘÍDÁNÍ

Liché kalendářní týdny (zahájení 30. 11.):

 • Prezenční forma výuky pro žáky 6. a 7. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 8. tříd

 

Sudé kalendářní týdny (zahájení 7. 12.):

 • Prezenční forma výuky pro žáky 8. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 6. a 7. tříd

 

 

OBSAH A ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat ve škole v souladu s platným rozvrhem hodin, s těmito výjimkami:

 • bez odpoledního vyučování
 • bez tělesné výchovy (6. třída v úterý: 1. vyučovací blok Č, 2. vyučovací blok VO, VZ; ukončení výuky v 11.20)

 

 

OBSAH A ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

Výuka bude nadále probíhat prostřednictvím platformy Google Classroom.

 

Výuka bude probíhat v těchto předmětech:

 • Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ, IKT
 • PVP ČJ – 9. třídy
 • PVP M – 9. třídy

 

Výuka bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu hodin distanční výuky ve 2 základních formách:

 1. Každý den obdrží žáci učební materiál a úkoly prostřednictvím Classroomu (online učebny)
  – nejpozději do 8.00

 

 1. Žáci mohou být vyučujícím vyzváni k účasti na videohodině v Meetu – v takovém případě bude dodržen čas uvedený v rozvrhu hodin distanční výuky. To znamená, že se videohodina uskuteční v časovém rozmezí určeném pro daný předmět, neznamená to ale, že bude trvat po celou dobu tohoto časového rozmezí.

 

ROZVRH HODIN DISTANČNÍ VÝUKY

Třída

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

6.

AJ

M

D

Č

VO VZ

 

M

IKT

Z

 

F

Č

AJ

M

7. A

 

M

 

Č

AJ

NJ

F

D

Z

M

Č

VO

VZ

IKT

AJ

7. B

VO

F

 

AJ

M

Č

NJ

D

IKT

M

Z

Č

AJ

VZ

8. A

VO

Č

D

Z

CH

M

AJ

NJ

Č

F

 

AJ

M

IKT

8. B

IKT

Z

NJ

Č

AJ

M

D

AJ

F

CH

VO

M

Č

 

 

Obě formy výuky jsou pro žáky povinné. V případě absence žáka na prezenční nebo distanční výuce platí pro zákonné zástupce povinnost nejpozději do 3 dnů žáka omluvit.

 

Žák splní povinnost distanční výuky:

 • Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
 • Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

 

DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu. Navštěvovat školní družinu mohou žáci, kteří byli do školní družiny přihlášeni před uzavřením školy.

Žáci budou ve školní družině rozděleni celkem do 4 oddělení (přípravná třída, 1. ročník, 2. ročník
a 3. ročník).

Aby nedocházelo ke kontaktu dětí z různých ročníků (zachování homogenity skupin), budou děti prostorově rozděleny takto:

 • PT: přípravná třída
 • ročník: školní družina
 • ročník: školní družina
 • ročník: 3. B

 

Rodiče si budou děti vyzvedávat přes školní družinu (pavilon B).

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA je v provozu.

Abychom zachovali homogenitu skupin během stravování, budou ve školní jídelně utvořena
2 oddělení se dvěma samostatnými vchody. 

 

Časový harmonogram výdeje obědů

 

Liché kalendářní týdny:

 

11.45

12.05

12.05

12.25

12.35

12.55

12.55

13.15

13.20

13.35

13.35

13.50

13.50

14.05

Pondělí

PT/1.

2./3.

4. A/4. B

5.

7. A/7. B

6./9.

 

Úterý

PT/1.

2./6.

3.

4. A/4. B

5./9.

7. A/7. B

 

Středa

PT/1.

5./9.Č

2./3.

4. A/4. B

7. A/7. B

6./9.

 

Čtvrtek

PT/1.

3.

2.

4. A/4. B

5./6.

7. A/7. B

9.

Pátek

PT/1.

2./9.

3./5.

4. A/4. B

6.

7. A/7. B

 

 

Sudé kalendářní týdny:

 

11.45

11.50

12.05

12.25

12.35

12.55

12.55

13.15

13.20

13.35

13.35

13.50

13.50

14.05

Pondělí

PT/1.

2./3.

4. A/4. B

5.

8. A/8. B

9.

 

Úterý

PT/1.

2.

3.

4. A/4. B

5./9.

8. A/8. B

 

Středa

PT/1.

5./9.Č

2./3.

4. A/4. B

8. A/8. B

9.

 

Čtvrtek

PT/1.

3.

2.

4. A/4. B

5.

8. A/8. B

9.

Pátek

PT/1.

2./9.

3./5.

4. A/4. B

 

8. A/8. B

 

 

                                   

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky školy: 21. a 22. 12. 2020

 

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

těšíme se na obnovení naší společné práce ve škole, na vzájemný osobní kontakt a setkávání.

Přeji nám všem pevné zdraví, klidné adventní dny a každý den pár důvodů pro úsměv na tváři!

 

Marie Gottfriedová