Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Dodatečný zápis
28.4.2022

Dnes od 13:00 proběhne DODATEČNÝ ZÁPIS do prvního ročníku a do přípravné třídy

Zápis dětí do 1. ročníku
17.3.2022

Mapa webu
A
A
A

Organizace výuky a provoz školy od 30.11.2020

Vloženo: 27.11.2020 | Zobrazeno: 3819x
Informace k chodu školy od 30. listopadu...

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

zdravím vás a přináším souhrn informací vztahujících se k organizaci výuky žáků, která bude zahájena od 30. 11. (pondělí).

 

ŽÁCI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A 1. STUPNĚ

Navrací se v plném rozsahu k prezenční výuce ve škole. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin
a dislokace pedagogů platných před uzavřením školy.

Nadále platí, že obsah předmětu hudební výchova a tělesná výchova bude nahrazen jinými vhodnými činnostmi.

 

Drobné změny v rozvrhu hodin:

 • 1. třídy budou každý den končit výuku v 11.20 (bude zrušena 1 hodina TV)
 • 2.– 5. třídy budou končit výuku nejpozději ve 12.25 (budou zrušeny všechny hodiny s ukončením ve 13.10)
 • 3. třídy budou ve čtvrtek končit výuku v 11.20 (bude zrušena 1 hodina TV)
 • 5. třída bude ve středu končit výuku v 11.20 (bude zrušena výuka TV)

 

ŽÁCI 9. TŘÍD

Výuka bude probíhat prezenční formou ve škole v souladu s rozvrhem hodin, s těmito výjimkami:

 • bez odpoledního vyučování
 • bez tělesné výchovy (v pátek ukončení výuky v 11.20)

 

ŽÁCI 6. – 8. TŘÍD

Bude probíhat kombinovaná forma výuky (jeden týden bude probíhat výuka prezenční, druhý týden bude probíhat výuka distanční).

 

PRINCIP STŘÍDÁNÍ

Liché kalendářní týdny (zahájení 30. 11.):

 • Prezenční forma výuky pro žáky 6. a 7. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 8. tříd

 

Sudé kalendářní týdny (zahájení 7. 12.):

 • Prezenční forma výuky pro žáky 8. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 6. a 7. tříd

 

 

OBSAH A ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat ve škole v souladu s platným rozvrhem hodin, s těmito výjimkami:

 • bez odpoledního vyučování
 • bez tělesné výchovy (6. třída v úterý: 1. vyučovací blok Č, 2. vyučovací blok VO, VZ; ukončení výuky v 11.20)

 

 

OBSAH A ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

Výuka bude nadále probíhat prostřednictvím platformy Google Classroom.

 

Výuka bude probíhat v těchto předmětech:

 • Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ, IKT
 • PVP ČJ – 9. třídy
 • PVP M – 9. třídy

 

Výuka bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu hodin distanční výuky ve 2 základních formách:

 1. Každý den obdrží žáci učební materiál a úkoly prostřednictvím Classroomu (online učebny)
  – nejpozději do 8.00

 

 1. Žáci mohou být vyučujícím vyzváni k účasti na videohodině v Meetu – v takovém případě bude dodržen čas uvedený v rozvrhu hodin distanční výuky. To znamená, že se videohodina uskuteční v časovém rozmezí určeném pro daný předmět, neznamená to ale, že bude trvat po celou dobu tohoto časového rozmezí.

 

ROZVRH HODIN DISTANČNÍ VÝUKY

Třída

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50

– 11.20

11.40 – 13.10

6.

AJ

M

D

Č

VO VZ

 

M

IKT

Z

 

F

Č

AJ

M

7. A

 

M

 

Č

AJ

NJ

F

D

Z

M

Č

VO

VZ

IKT

AJ

7. B

VO

F

 

AJ

M

Č

NJ

D

IKT

M

Z

Č

AJ

VZ

8. A

VO

Č

D

Z

CH

M

AJ

NJ

Č

F

 

AJ

M

IKT

8. B

IKT

Z

NJ

Č

AJ

M

D

AJ

F

CH

VO

M

Č

 

 

Obě formy výuky jsou pro žáky povinné. V případě absence žáka na prezenční nebo distanční výuce platí pro zákonné zástupce povinnost nejpozději do 3 dnů žáka omluvit.

 

Žák splní povinnost distanční výuky:

 • Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
 • Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

 

DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu. Navštěvovat školní družinu mohou žáci, kteří byli do školní družiny přihlášeni před uzavřením školy.

Žáci budou ve školní družině rozděleni celkem do 4 oddělení (přípravná třída, 1. ročník, 2. ročník
a 3. ročník).

Aby nedocházelo ke kontaktu dětí z různých ročníků (zachování homogenity skupin), budou děti prostorově rozděleny takto:

 • PT: přípravná třída
 • ročník: školní družina
 • ročník: školní družina
 • ročník: 3. B

 

Rodiče si budou děti vyzvedávat přes školní družinu (pavilon B).

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA je v provozu.

Abychom zachovali homogenitu skupin během stravování, budou ve školní jídelně utvořena
2 oddělení se dvěma samostatnými vchody. 

 

Časový harmonogram výdeje obědů

 

Liché kalendářní týdny:

 

11.45

12.05

12.05

12.25

12.35

12.55

12.55

13.15

13.20

13.35

13.35

13.50

13.50

14.05

Pondělí

PT/1.

2./3.

4. A/4. B

5.

7. A/7. B

6./9.

 

Úterý

PT/1.

2./6.

3.

4. A/4. B

5./9.

7. A/7. B

 

Středa

PT/1.

5./9.Č

2./3.

4. A/4. B

7. A/7. B

6./9.

 

Čtvrtek

PT/1.

3.

2.

4. A/4. B

5./6.

7. A/7. B

9.

Pátek

PT/1.

2./9.

3./5.

4. A/4. B

6.

7. A/7. B

 

 

Sudé kalendářní týdny:

 

11.45

11.50

12.05

12.25

12.35

12.55

12.55

13.15

13.20

13.35

13.35

13.50

13.50

14.05

Pondělí

PT/1.

2./3.

4. A/4. B

5.

8. A/8. B

9.

 

Úterý

PT/1.

2.

3.

4. A/4. B

5./9.

8. A/8. B

 

Středa

PT/1.

5./9.Č

2./3.

4. A/4. B

8. A/8. B

9.

 

Čtvrtek

PT/1.

3.

2.

4. A/4. B

5.

8. A/8. B

9.

Pátek

PT/1.

2./9.

3./5.

4. A/4. B

 

8. A/8. B

 

 

                                   

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky školy: 21. a 22. 12. 2020

 

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

těšíme se na obnovení naší společné práce ve škole, na vzájemný osobní kontakt a setkávání.

Přeji nám všem pevné zdraví, klidné adventní dny a každý den pár důvodů pro úsměv na tváři!

 

Marie Gottfriedová

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.