Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace pro rodiče žáků budoucí 1.B
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 611.76 kB).

Informace pro rodiče žáků budoucí 1.A
21.6.2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, veškeré informace k začátku nového školního roku naleznete zde (Velikost: 769.96 kB).

Mapa webu
A
A
A

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Vloženo: 2.1.2021 | Zobrazeno: 2916x
Informace pro žáky a rodiče...

Vážení rodiče,
milé žákyně, milí žáci.

Zdravím vás na prahu roku 2021 a přeji ze srdce nám všem, aby to pro nás byl rok dobrý. Abychom byli svěží na těle i na duchu a abychom všechno, co nám tento rok přinese, dokázali správně uchopit a využít ke svému růstu, zrání a obohacení...

----------------------------------------------------------

A nyní informace týkající se organizace výuky a provozu školy od 4. 1. 2021.

 

PREZENČNÍ VÝUKA DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

 

ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY
4. 1. 2021 (pondělí)

 

ORGANIZACE VÝUKY
• Dle rozvrhu hodin platného před uzavřením školy (rozvrh hodin je nezkrácený, přípravná třída: každý den do 11.20, 1. a 2. třídy: jeden den v týdnu do 12.25, ostatní dny do 11.20).

• Výuka hudební a tělesné výchovy bude nahrazena jiným vhodným vzdělávacím obsahem.

• Výuku budou v plném rozsahu zajišťovat třídní učitelky (ve třídě se nebudou střídat jiní pedagogové).

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je v provozu. Navštěvovat školní družinu mohou žáci, kteří byli do školní družiny přihlášeni před uzavřením školy.
Žáci budou ve školní družině rozděleni celkem do 5 oddělení (přípravná třída, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B). Aby nedocházelo ke kontaktu dětí z různých ročníků (zachování homogenity skupin), budou děti prostorově rozděleny takto:
• PT: přípravná třída
• 1. A: školní družina
• 1. B školní družina
• 2. A: 2. A
• 2. B: 2. B

Rodiče si budou děti vyzvedávat přes školní družinu (pavilon B).

 

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
• V celém areálu školy (vnějším i vnitřním) mají žáci po celou dobu pobytu povinnost nosit roušku. Doporučujeme, aby s sebou měli žáci 2 roušky na den.

• Přestávky mezi vyučovacími bloky budou zařazovat třídní učitelky tak, aby nedocházelo k setkávání žáků napříč třídami.

• Školní jídelna je v provozu. Je však třeba, aby v případě zájmu o stravování ve školní jídelně, rodiče přihlásili své dítě ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel.: 475 620 421).

• Protože budeme během výuky ve třídách často větrat, prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením (dlouhý rukáv, více vrstev, které lze podle potřeby obléknout a svléknout atd.).

• V případě příznivého počasí budou do rozvrhu prezenční výuky zařazovány vycházky na čerstvý vzduch. Prosíme proto rodiče, aby dohlédli na vhodné oblečení a obuv svých dětí.

 

V přehlednější grafické podobě naleznete tyto informace v příloze (Velikost: 479.04 kB).

--------------------------------------------------------

 

DISTANČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 3. – 9. TŘÍD A PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021

 

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY PRO ŽÁKY 3. – 9. TŘÍD
Od pondělí 4. 1. probíhá distanční výuka prostřednictvím platformy Google Classroom.

 

Žáci 3. – 4. tříd:
• Č, M: každý den
• CJ, PRV, PŘ, VL: 1x týdně

 

Žáci 5. – 9. tříd:
• Výuka bude probíhat v těchto předmětech:
Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ, IKT 6. – 9. třídy, PVP ČJ – 9. třídy, PVP M – 9. třídy

• Rozvrh hodin distanční výuky pro 5. – 9. třídy - viz příloha:

 

FORMY DISTANČNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat ve 2 základních formách:
• Každý den obdrží žáci učební materiál a úkoly prostřednictvím Classroomu (online učebny) – nejpozději do 8.00

• Žáci mohou být vyučujícím vyzváni k účasti na videohodině v Meetu – v takovém případě bude dodržen čas uvedený v rozvrhu hodin distanční výuky. To znamená, že se videohodina uskuteční v časovém rozmezí určeném pro daný předmět, neznamená to ale, že bude trvat po celou dobu tohoto časového rozmezí.

• Meety se konají většinou od 8.00, od 10.00, od 12.00; v některých předmětech se konají Meety pravidelně (neoznamují se dopředu), v některých předmětech se konají Meety nepravidelně, jejich konání je oznámeno žákům pracovní den předem do 8.00

 

POVINNOST DISTANČNÍ VÝUKY
Obě formy výuky jsou pro žáky povinné. V případě absence žáka na prezenční nebo distanční výuce platí pro zákonné zástupce povinnost nejpozději do 3 dnů žáka omluvit.

 

Žák splní povinnost distanční výuky:
• Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
• Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

Žáci bez možnosti zapojení do online vzdělávání
Žáci, kteří v domácím prostředí nemají dostatečné technické zázemí pro online distanční výuku,
mají povinnost si výukové materiály v tištěné podobě vyzvedávat ve škole – na základě výzvy a informací od učitele.

 

 

DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu pouze pro žáky 1. stupně, kteří se prezenčně vzdělávají ve škole (přípravná třída, 1. a 2. třídy).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA je v provozu.
• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci, kteří ve škole absolvují prezenční výuku (přípravná třída, 1. a 2. třídy).
• Žáci, kteří se vzdělávají distančně (3. – 9. třídy), si mohou ve školní jídelně obědy pouze odebírat a následně je konzumovat doma.
• V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je třeba, aby rodiče přihlásili své dítě ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel.: 475 620 421).

 

KOMUNIKACE NA DÁLKU V PRŮBĚHU DISTANČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ
S rodiči žáků: Edookit (školní informační systém), e-mail, telefonický kontakt
S žáky: Google Classroom, Edookit (školní informační systém)

 

V přehlednější grafické podobě naleznete tyto informace v příloze (Velikost: 658.33 kB).

 

 

Přeji nám všem klidné lednové dny a radost ze života!

 

Marie Gottfriedová