Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Dodatečný zápis
28.4.2022

Dnes od 13:00 proběhne DODATEČNÝ ZÁPIS do prvního ročníku a do přípravné třídy

Zápis dětí do 1. ročníku
17.3.2022

Mapa webu
A
A
A

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Vloženo: 2.1.2021 | Zobrazeno: 3486x
Informace pro žáky a rodiče...

Vážení rodiče,
milé žákyně, milí žáci.

Zdravím vás na prahu roku 2021 a přeji ze srdce nám všem, aby to pro nás byl rok dobrý. Abychom byli svěží na těle i na duchu a abychom všechno, co nám tento rok přinese, dokázali správně uchopit a využít ke svému růstu, zrání a obohacení...

----------------------------------------------------------

A nyní informace týkající se organizace výuky a provozu školy od 4. 1. 2021.

 

PREZENČNÍ VÝUKA DĚTÍ Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD

 

ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY
4. 1. 2021 (pondělí)

 

ORGANIZACE VÝUKY
• Dle rozvrhu hodin platného před uzavřením školy (rozvrh hodin je nezkrácený, přípravná třída: každý den do 11.20, 1. a 2. třídy: jeden den v týdnu do 12.25, ostatní dny do 11.20).

• Výuka hudební a tělesné výchovy bude nahrazena jiným vhodným vzdělávacím obsahem.

• Výuku budou v plném rozsahu zajišťovat třídní učitelky (ve třídě se nebudou střídat jiní pedagogové).

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je v provozu. Navštěvovat školní družinu mohou žáci, kteří byli do školní družiny přihlášeni před uzavřením školy.
Žáci budou ve školní družině rozděleni celkem do 5 oddělení (přípravná třída, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B). Aby nedocházelo ke kontaktu dětí z různých ročníků (zachování homogenity skupin), budou děti prostorově rozděleny takto:
• PT: přípravná třída
• 1. A: školní družina
• 1. B školní družina
• 2. A: 2. A
• 2. B: 2. B

Rodiče si budou děti vyzvedávat přes školní družinu (pavilon B).

 

 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
• V celém areálu školy (vnějším i vnitřním) mají žáci po celou dobu pobytu povinnost nosit roušku. Doporučujeme, aby s sebou měli žáci 2 roušky na den.

• Přestávky mezi vyučovacími bloky budou zařazovat třídní učitelky tak, aby nedocházelo k setkávání žáků napříč třídami.

• Školní jídelna je v provozu. Je však třeba, aby v případě zájmu o stravování ve školní jídelně, rodiče přihlásili své dítě ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel.: 475 620 421).

• Protože budeme během výuky ve třídách často větrat, prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením (dlouhý rukáv, více vrstev, které lze podle potřeby obléknout a svléknout atd.).

• V případě příznivého počasí budou do rozvrhu prezenční výuky zařazovány vycházky na čerstvý vzduch. Prosíme proto rodiče, aby dohlédli na vhodné oblečení a obuv svých dětí.

 

V přehlednější grafické podobě naleznete tyto informace v příloze (Velikost: 479.04 kB).

--------------------------------------------------------

 

DISTANČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ 3. – 9. TŘÍD A PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021

 

ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY PRO ŽÁKY 3. – 9. TŘÍD
Od pondělí 4. 1. probíhá distanční výuka prostřednictvím platformy Google Classroom.

 

Žáci 3. – 4. tříd:
• Č, M: každý den
• CJ, PRV, PŘ, VL: 1x týdně

 

Žáci 5. – 9. tříd:
• Výuka bude probíhat v těchto předmětech:
Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ, IKT 6. – 9. třídy, PVP ČJ – 9. třídy, PVP M – 9. třídy

• Rozvrh hodin distanční výuky pro 5. – 9. třídy - viz příloha:

 

FORMY DISTANČNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat ve 2 základních formách:
• Každý den obdrží žáci učební materiál a úkoly prostřednictvím Classroomu (online učebny) – nejpozději do 8.00

• Žáci mohou být vyučujícím vyzváni k účasti na videohodině v Meetu – v takovém případě bude dodržen čas uvedený v rozvrhu hodin distanční výuky. To znamená, že se videohodina uskuteční v časovém rozmezí určeném pro daný předmět, neznamená to ale, že bude trvat po celou dobu tohoto časového rozmezí.

• Meety se konají většinou od 8.00, od 10.00, od 12.00; v některých předmětech se konají Meety pravidelně (neoznamují se dopředu), v některých předmětech se konají Meety nepravidelně, jejich konání je oznámeno žákům pracovní den předem do 8.00

 

POVINNOST DISTANČNÍ VÝUKY
Obě formy výuky jsou pro žáky povinné. V případě absence žáka na prezenční nebo distanční výuce platí pro zákonné zástupce povinnost nejpozději do 3 dnů žáka omluvit.

 

Žák splní povinnost distanční výuky:
• Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
• Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

Žáci bez možnosti zapojení do online vzdělávání
Žáci, kteří v domácím prostředí nemají dostatečné technické zázemí pro online distanční výuku,
mají povinnost si výukové materiály v tištěné podobě vyzvedávat ve škole – na základě výzvy a informací od učitele.

 

 

DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je v provozu pouze pro žáky 1. stupně, kteří se prezenčně vzdělávají ve škole (přípravná třída, 1. a 2. třídy).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA je v provozu.
• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci, kteří ve škole absolvují prezenční výuku (přípravná třída, 1. a 2. třídy).
• Žáci, kteří se vzdělávají distančně (3. – 9. třídy), si mohou ve školní jídelně obědy pouze odebírat a následně je konzumovat doma.
• V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je třeba, aby rodiče přihlásili své dítě ke stravování u vedoucí školní jídelny (tel.: 475 620 421).

 

KOMUNIKACE NA DÁLKU V PRŮBĚHU DISTANČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ
S rodiči žáků: Edookit (školní informační systém), e-mail, telefonický kontakt
S žáky: Google Classroom, Edookit (školní informační systém)

 

V přehlednější grafické podobě naleznete tyto informace v příloze (Velikost: 658.33 kB).

 

 

Přeji nám všem klidné lednové dny a radost ze života!

 

Marie Gottfriedová

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.