Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Informace k nástupu žáků 2. stupně od 10.5.2021

Vloženo: 5.5.2021 | Zobrazeno: 1142x
Informace k prezenční výuce žáků 2. stupně...

Milí žáci a vážení rodiče,

 

od pondělí 10. května (pokud ještě nedojde nějakým výnosem MŠMT či vlády ČR ke změně) se naše trmická základní škola po delší době znovu otevře žákům 2. stupně. Máme z toho radost, byť stále ještě půjde o otevření školy s jistými omezeními.

 

Na Vás, milí žáci, se ve škole těšíme, a vám, rodičům, děkujeme za podporu vašich dětí při distanční výuce a zároveň vás prosíme, abyste svým dětem tuto podporu poskytovali i nadále – je to velmi důležité!

 

Přinášíme vám bližší organizační informace k otevření školy.

 

 

PRINCIP STŘÍDÁNÍ

 

Liché kalendářní týdny (zahájení 10. 5.):

 

 • Prezenční forma výuky pro žáky 6. a 8. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 7. a 9. tříd

 

Sudé kalendářní týdny (zahájení 17. 5.):

 

 • Prezenční forma výuky pro žáky 7. a 9. tříd
 • Distanční forma výuky pro žáky 6. a 8. tříd

 

 

OBSAH A ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY

 

Výuka bude probíhat ve škole v souladu s rozvrhem hodin, bez odpoledního vyučování (vyjma TV).

 

Tělesná výchova bude za příznivého počasí probíhat ve venkovních prostorách, při zachování homogenity tříd (žáci nebudou na TV rozdělováni na dívky a chlapce, TV bude společně absolvovat vždy celá třída). V případě nepříznivého počasí bude ve škole místo TV zařazen náhradní program.

 

Časový harmonogram:

 

6. třída

každý den: 7.50 – 13.10

7. A + B

každý den: 7.50 – 13.10; 

ÚT 14.00 – 15.30 (TV 7.A)

ST 14.00 – 15.30 (TV 7.B)

8. A + B

PO: 7.50 – 13.10

ÚT: 7.50 – 13.10

ST – PÁ: 7.50 – 13.10

PO 14.00 – 15.30 (TV 8.B)

ČT 14.00 – 15.30 (TV 8.A)

9. A + B

PO a ST: 7.50 – 11.20

ÚT: 7.50 – 12.25

ČT a PÁ: 7.50 – 13.10

 

 

OBSAH A ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY

Výuka bude probíhat online prostřednictvím platformy Google Classroom. 

 

Výuka bude probíhat v těchto předmětech: 

 • Č, CJ, DCJ, M, CH, F, PŘ, Z, D, VO, VZ, IKT

 

Výuka bude probíhat dle níže uvedeného rozvrhu hodin distanční výuky ve 2 základních formách: 

 1. Každý den obdrží žáci učební materiál a úkoly prostřednictvím Classroomu (online učebny) - nejpozději do 8.00

 

 1. Žáci mohou být vyučujícím vyzváni k účasti na videohodině v Meetu – v takovém případě bude dodržen čas uvedený v rozvrhu hodin distanční výuky. To znamená, že se videohodina uskuteční v časovém rozmezí určeném pro daný předmět, neznamená to ale, že bude trvat po celou dobu tohoto časového rozmezí.

 

 

ROZVRH HODIN DISTANČNÍ VÝUKY

 

Třída

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas

7.50 – 9.20

9.50 – 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50 – 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50 – 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50 – 11.20

11.40 – 13.10

7.50 – 9.20

9.50 – 11.20

11.40 – 13.10

6.

AJ

M

D

Č

 

VO VZ

M

 

Z

 

F

Č

AJ

M

7. A

 

M

 

Č

AJ

NJ

F

D

Z

M

Č

VO

VZ

AJ

 

7. B

VO

F

 

AJ

M

Č

NJ

D

 

M

Z

Č

AJ

VZ

8. A

VO

Č

D

Z

CH

M

AJ

NJ

Č

F

 

AJ

M

IKT

8. B

IKT

Z

NJ

Č

AJ

M

D

AJ

F

CH

VO

M

Č

 

9. A

 

AJ

F

Z

CH

Č

M

D

Č

NJ

AJ

IKT

M

VO

 

9. B

AJ

D

 

NJ

M

F

Č

 

AJ

VO

IKT

Č

M

Z

CH

 

Obě formy výuky jsou pro žáky povinné. V případě absence žáka na prezenční nebo distanční výuce platí pro zákonné zástupce povinnost nejpozději do 3 dnů žáka omluvit.

 

Žák splní povinnost distanční výuky:

 • Splněním povinných úkolů zadaných učitelem
 • Účastí na videohodinách (videokonferencích s žáky)

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

V provozu pro přihlášené žáky:

  • Prezenčně se vzdělávající žáci se mohou stravovat po skončení výuky přímo ve školní jídelně
  • Distančně se vzdělávající žáci si mohou obědy odebírat domů
  • Aktualizace přihlášek na měsíc květen: do 7. 5. (do 12.00) u vedoucí školní jídelny,
   tel.: 475 620 421

 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ U PREZENČNĚ VZDĚLÁVANÝCH ŽÁKŮ

 

 • Žáci jsou povinni nosit v areálu školy ochrannou roušku. Doporučujeme, aby každý žák měl na den alespoň 2 roušky.

 

 • Žáci budou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky testováni neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky. O případném pozitivním výsledku testu budou bezodkladně informováni rodiče žáků. 

 

 

Vážení rodiče,

 

děkujeme Vám za spolupráci se školou v těchto nelehkých dobách. Děkujeme za podporu vzdělávání Vašich dětí, za péči a pozornost, kterou svým dětem věnujete, i když to pro Vás není jednoduché. Vážíme si toho.

 

Věříme, že rotační výuka přinese našim žákům užitek, že přispěje k oživení vztahů se spolužáky
i s učiteli, které v procesu vzdělávání hrají velmi důležitou roli, že nám umožní s novou chutí a vervou se pustit do společné práce.

 

Přeji nám všem hezké a klidné jarní dny a svěžího ducha i tělo!

 

Marie Gottfriedová