Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Zahájení školního roku 2021/2022

Vloženo: 23.8.2021 | Autor: pobudaj | Zobrazeno: 1311x
Informace pro rodiče žáků...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  1. 1. 9. 2021 (středa)

 

Prvňáčkové

Zahájení školního roku Vítáním prvňáčků na Trmickém zámku

  • 1. A třída (Mgr. Jitka Hlaváčková) od 9.00, sraz před zámkem v 8.30
  • 1. B třída (Mgr. Iva Mikulková) od 10.00, sraz před zámkem v 9.30

 

Z důvodu omezené kapacity Kamenného sálu na trmickém zámku prosíme, aby se Vítání prvňáčků zúčastnili se svými dětmi pouze rodiče, nikoli další rodinní příslušníci.

 

Ostatní třídy (včetně třídy přípravné)

Zahájení školního roku ve škole: od 7.50 do 8.35

 

Ukončení školního programu v prvních dnech školního roku:

 

 

Přípravná třída

1. třídy

2. – 5. třída

2. stupeň

1. 9.

8.35

Vítání prvňáčků

8.35

8.35

2. 9.

9.20

9.20

9.20

9.20

3. 9.

10.35

10.35

10.35

10.35

od 6. 9.

Výuka dle rozvrhu hodin, odpolední vyučování bude zahájeno v týdnu od 13. 9.

 

 

Další důležité informace

 

Školní družina: v provozu od středy 1. 9. 2021

Přijetí dítěte do školní družiny:

  • Školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci 1. stupně (1. – 5. třída). S ohledem na kapacitu školní družiny jsou přednostně do ŠD přijímáni prvňáčkové, děti z nižších tříd 1. stupně (2. – 3. třída) a děti z přípravné třídy.
  • Rodiče mohou své dítě přihlásit k docházce do školní družiny ve dnech 25. – 26. 8. v čase od 13.00 do 16.00 přímo ve školní družině (osobní návštěva a vyplnění přihlášky).

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč na jedno pololetí.

Poplatek budou vybírat paní vychovatelky ŠD; platbu je třeba uhradit: za 1. pololetí do 10. 9. 2021; za 2. pololetí do 10. 1. 2022. Budou-li mít někteří rodiče zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo ŠD pravidelně pouze některé dny v týdnu, bude platba za ŠD alikvotně ponížena.

 

Školní jídelna: v provozu od pátku 3. 9.; ceny obědů: děti 6-10 let: 21 Kč; děti 11-14 let: 23 Kč; děti 15 a více let: 24 Kč

 

Třídní schůzky: 8. 9. od 16.00 (důležité zahajovací informace pro školní rok 2021/2022)

 

Testování žáků: ve dnech 2., 6. a 9. 9. proběhne ve škole testování všech žáků, k testování budou použity antigenní testy pro samoodběr. Další vývoj týkající se testování žáků bude odpovídat konkrétním doporučením MZd nebo místně příslušné krajské hygienické stanice.

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

-----------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a 1. tříd:

 

Doprovázení dětí do školy a odbavování v šatnách

  • Doprovázení dětí do šaten případně až do tříd ráno před zahájením vyučování je povoleno pouze do 3. 9.; v dalších dnech mohou rodiče doprovázet děti pouze ke vchodu do šaten, zde děti převezme pedagogický pracovník, který jim pomůže s odbavením (je třeba vést děti od prvních školních dnů k samostatnosti a ke zvládnutí základních sebe obslužných dovedností).

 

Vyzvedávání dětí po skončení vyučování

  • Rodiče žáků přípravné třídy a 1. tříd oznámí třídním učitelkám, kdo bude děti po skončení výuky vyzvedávat ze školy; v případě, že touto osobou nebude zákonný zástupce, je třeba písemně oznámit jméno osoby či osob, které rodiče pověří vyzvednutím dítěte ze školy.

 

  • Je třeba, aby rodiče nebo pověřené osoby po skončení výuky včas převzali děti u vchodu do šaten; po skončení výuky nemá škola za děti zodpovědnost (pokud nejsou řádně přihlášeny do školní družiny).

 

 

Veškeré informace ve formě letáku naleznete zde (Velikost: 393.55 kB).