Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 53038x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Motto pro tento školní rok:

 

Chyťte dobrodružný vítr.

Objevujte.

Sněte.

Zkoumejte.                

                                      Mark Twain

 

Mark Twain byl americký novinář, spisovatel a humorista. Mezi jeho díla patří například romány Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna.

Mark Twain se narodil čtrnáct dní poté, co se na obloze objevila Halleyova kometa. V roce 1909 řekl: „Přišel jsem na svět s kometou. Za rok se má vrátit a myslím, že s ní opět odejdu. Bylo by to největší zklamání v mém životě, pokud by tomu tak nebylo.“

Zemřel skutečně během jejího dalšího průletu kolem Země.

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasazovat (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • podpořit efektivitu výuky tandemovým vyučováním
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • nabízet širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posilovat práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • pokračovat v realizaci projektu Šablony III 
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • široké nasazení tandemové výuky
 • efektivní spolupráce učitelů a asistentů pedagoga i tandemových učitelů
 • využívání formativního hodnocení a sebehodnocení žáků
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

 

Prázdniny

podzimní: 26. 10. (středa) a 27. 10. 2021 (čtvrtek)

vánoční: 23. 12. 2022 (pátek) – 2. 1. 2023 (pondělí). Vyučování bude zahájeno ve středu 4. 1. 2023.

pololetní: 3. 2. 2022 (pátek)

jarní: 27. 2. – 5. 3. 2023

velikonoční: 6. 4. 2023 (čtvrtek). 7. 4. 2023 (pátek) svátkem dle zákona č. 245/2000 Sb. 

hlavní: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022 

 

Ředitelské volno

18. 11. 2022 (pátek po státním svátku)

20. – 22. 12. 2022 (úterý až čtvrtek před vánočními prázdninami)

3. 1. 2023 (úterý po vánočních prázdninách)

 

 

Pedagogické rady

5. 9. 2022

11. 1. 2023

7. 6. 2023

 

Zachováme pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně a asistentů pedagoga dle rozpisu

 

 

Třídní schůzky

7. 9. 2022: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2021/2022)

6. – 30. 9. 2022: Tripartitní schůzky týkající se žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák, asistent pedagoga) - termín bude domluven individuálně

1. – 30. 11. 2022: Tripartitní schůzky týkající se žáků bez individuálního vzdělávacího plánu (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

11. 1. 2023: Společná informační třídní schůzka (informace o výsledcích školní práce za 1. pololetí)

13. 3. – 14. 4. 2023: Tripartitní schůzky týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) - termín bude domluven individuálně

 

 

Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

 

Zápis do 1. ročníku

Bude upřesněno s dostatečným předstihem

 

 

Třídnické dny

6. 9. 2022 (úterý)

16. 11. 2022 (středa)

24. 2. 2023 (pátek)

4. 5. 2023 (čtvrtek)

 

 

Hlavní akce školního roku 2020/2021

Akce

Termín

Příprava

Pouštění draků a táborák

25. 10. 2022

J. Macháčková, Ž. Smejkalová

Den otevřených dveří

3. 12. 2022

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

Mikulášská nadílka

6. 12. 2022

Svatý Mikuláš s anděly

Vánoční koncert

13. 12. 2022

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Vánoční besídka

19. 12. 2022

D. Straněk, M. Gottfriedová,

J. Pobuda

Třídní koncerty žáků OHŠ

Leden/únor 2023

D. Straněk + učitelé OHŠ

Lyžařský výcvik (žáci 1. a 2. st.)

Leden/únor 2023

V. Adámková, J. Kotek,

M. Kuneš

Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy)

24. 3. 2023

M. Gottfriedová, D. Straněk & spol.

Pálení čarodějnic pro 1. stupeň

28. 4. 2023

D. Vomáčková & comp.

Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd)

7. -13. 5. 2023

J. Hlaváčková & comp.

Den dětí 1. 6. 2023 Žáci 9. tříd.
Boříme hranice 12. - 16. 6. 2023

M. Gottfriedová & comp.

Školní akademie

29. 6. 2023

M. Gottfriedová, D. Straněk,

J. Pobuda

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.