Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Aktuální školní rok

Vloženo: 17.10.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 22950x |

CÍLE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

Motto pro tento školní rok:

 

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze měnit svět.

 

Nelson Mandela (1918 – 2013)

jihoafrický bojovník proti apartheidu, politik a prezident Jihoafrické republiky

 

(Byl prvním černošským prezidentem zvoleným v prvních svobodných volbách v historii Jihoafrické republiky. Prezidentskou funkci zastával v letech 1994 – 1999. Jeho vláda se soustředila na boj s rasismem, chudobou a sociální nerovností.

Za své celoživotní úsilí o svobodu a dodržování lidských práv získal mnohá mezinárodní ocenění – například Sacharovovu cenu za svobodu myšlení a v roce 1993 Nobelovu cenu míru. V Jihoafrické republice je považován za „Otce národa“.)

 

Výchovně vzdělávací oblast

Chceme

 • vést žáky a žákyně ke slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti
 • podporovat v žácích pracovitost a ochotu ke vzájemné pomoci
 • provázet žáky a žákyně na cestě k přebírání zodpovědnosti za své vzdělávání, život a péči o okolí
 • využívat proto ve zvýšené míře formativní hodnocení
 • nasadit (primárně na druhém stupni) blokovou výuku na podporu badatelsky orientované výuky
 • rozvinout dále činnost žákovského parlamentu
 • podpořit žákovskou aktivitu a zodpovědnost motivačním hodnocením „Trochu jinak“
 • nabídnout širokou paletu zájmových kroužků
 • pokračovat v dlouhodobých projektech realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i dalšími institucemi a organizacemi
 • obohacovat a doplňovat výuku projektovými dny
 • posílit práci třídních učitelů prostřednictvím pravidelných třídnických hodin
 • podporovat vzdělávání pedagogů

 

Materiálně technická oblast

Chceme

 • začít realizovat projekt Šablony II
 • hledat prostředky na vybudování výukových prostor na půdě školní budovy
 • ve spolupráci s žáky pečovat o vzhled a vybavení školy

 

Hodnotící činnost vedení

 • zavádění a využívání formativního hodnocení
 • uplatňování inovativních metod a forem výuky
 • využívání blokové výuky za účelem efektivního a smysluplného učení

 

Prázdniny

 • podzimní: 29. 10 - 30. 10. 2019 (úterý - středa)
 • vánoční: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (výuka začíná v pondělí 6. ledna 2020)
 • pololetní: 31. 1. 2020
 • jarní: 3. 2. - 9. 2. 2020
 • velikonoční: 9. 4. 2020 (čtvrtek)
 • hlavní: 1. 7. – 31. 8. 2020 (škola začíná v úterý 1. 9. 2020)

 

Ředitelské volno

 • 19. 12. - 20. 12. 2019
 • 8. 4. 2020 (středa před velikonočními prázdninami)

 

Pedagogické rady

 • 3. 9. 2019
 • 8. 1. 2020
 • 3. 6. 2020
 • pravidelné měsíční porady pedagogů přípravné třídy a prvních tříd, pedagogů 1. stupně, pedagogů 2. stupně, asistentů pedagoga dle rozpisu

 

Třídní schůzky

 • 4. 9. 2019: Společná informační třídní schůzka (informace k organizaci školního roku 2019/2020)
 • 9. 9. – 27. 9. 2019: Tripartitní schůzka týkající se žáků vzdělávaných podle IVP (třídní učitel, rodič, žák a asistent pedagoga) – po individuální domluvě
 • 1. 11. - 29. 11. 2019: Tripartitní schůzka týkající se žáků bez IVP (třídní učitel, rodič, žák) – po individuální domluvě
 • 8. 1. 2020: Společná třídní schůzka (informace k prospěchu a chování za 1. pololetí 2019/2020)
 • 20. 3. – 20. 4. 2020: Tripartitní schůzka týkající se všech žáků (třídní učitel, rodič, žák) – po individuální domluvě
 • 3. 6. 2020: Společná třídní schůzka (informace k prospěchu a chování za 2. pololetí 2019/2020)

 

 • Veškeré další konzultace s učiteli probíhají v rámci pravidelných konzultačních hodin, na základě individuální domluvy

 

Zápis do 1. ročníku

 • Zápis proběhne ve dnech 2.- 3. dubna 2020 (konkrétní informace budou včas doplněny)
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy – předběžně 18. 6. 2020
 • Přivítání prvňáčků – 1. září 2020 na trmickém zámku

 

Hlavní akce školního roku 2019/2020

 • Turnaj v malé kopané (2. st.): 13. 9. 2019
 • Bazar na školní zahradě: 20. 9. 2019
 • Boříme hranice (4. – 9. třídy): 20. – 27. 9. 2019
 • Přírodovědný výlet: 12. 10. 2019
 • Pouštění draků a táborák: 25. 10. 2019
 • Den deskových her: 13. 11. 2019
 • Drážďany (Vánoční trhy): prosinec 2019
 • Mikulášská nadílka: 6. 12. 2019
 • Den otevřených dveří: 7. 12. 2019
 • Vánoční florbalový turnaj (žáci 2. st.): 13. 12. 2019
 • Vánoční koncert: 17. 12. 2019
 • Vánoční besídka: 18. 12. 2019
 • Přírodovědný výlet: 18. 1. 2020
 • Třídní koncerty žáků Odpolední hudební školy: leden/únor 2020
 • Lyžařský výcvik (žáci a 2. st.): leden/únor 2020
 • Masopustní rej: 21. 2. 2020
 • Setkání s Múzami I (recitace): 10. 3. 2020
 • Turnaj ve stolním tenisu (žáci 2. st.): 20. 3. 2020
 • Ples ZŠ Trmice (rozloučení s absolventy): 27. 3. 2020
 • Pálení čarodějnic pro 1. stupeň: 30. 4. 2020
 • Abychom si věděli rady (projekt BOZ): duben 2020
 • Škola v přírodě (žáci 2. – 4. tříd): 2. polovina května 2020
 • Den dětí: 1. 6. 2020
 • Vodácký kurz (žáci 7. – 9. tříd): květen/červen 2020
 • Cykloturistický kurz (žáci 6. – 8. tříd): červen 2020
 • Barevný týden: červen 2020
 • Letní koncert ZŠ Trmice: červen 2020
 • Křest audioknihy 5. třídy: 11. 6. 2020
 • Školní akademie: 25. 6. 2020