Fakultní škola PF UJEP     

Školní televize TV Šotek

 

Partnerská škola vydavatelství Fraus

 

Partneři
Kotva

Nepřehlédněte
Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
1.4.2024

Zveme k zápisu dětí do 1. tříd a přípravného ročníku.

 

Ve čtvrtek 11. dubna a v pátek 12. dubna vždy mezi 13.30 a 17.00 hod.

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy
20.2.2024

Zápis dětí do prvních tříd a přípravné třídy proběhne 11. a 12. 4. 2024 - od 13.30 do 17 hodin

Mapa webu
A
A
A

GDPR

Vloženo: 20.2.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 64443x |
Informace ke zpracovávání osobních údajů v ZŠ Trmice, Tyršova 482

 

Základní škola Trmice, Tyršova 482, Trmice (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků i zákonných zástupců.

 

Drtivá většina údajů je zpracovávána na základě školského zákona. 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet osobně, emailem na adrese ict@zstrmice.cz, prostřednictvím datové schránky (ID DS: evhdna6), nebo poštou na adresu Základní škola Trmice, Tyršova 482/53, 400 04 Trmice.

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je pan Marek Komárek, tel. 725 983 171, e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

jméno a příjmení

rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); 

státní občanství

pohlaví

místo trvalého pobytu (popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky); 

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; 

datum zahájení vzdělávání ve škole

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

vyučovací jazyk

údaje o znevýhodnění žáka

údaje o mimořádném nadání žáka

údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

údaje  o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

datum ukončení vzdělávání ve škole.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.